Østbydammen Barnehage, Vestby

Nybygg

Nybygg av Østbydammen Barnehage på Sole skog i Vestby. 

Barnehagen har 4 avdelinger og tilhørende felles- og personalrom sentralt plassert i bygget. 

ygget er utført med plate på mark med trebindingsverk/gips og selvbærende tretakstoler. Yttervegger er kledt med panel og yttertak er tekket med takstein. Innvendig materialbruk er banebelegg på gulv, med fliser i vindfang/grovgarderober og på utvendige trammer. Vegger av gips med malt strie og trepanel av gran. Himlinger består hovedsaklig av akustiske gipsplater. 

Eget teknisk rom er plassert på loft.