Østfoldbadet, Askim

Nybygg av Østfoldbadet i hovedentreprise for Østfoldbadet AS.

Tilbygg ved utvidelse av Østfoldbadet i Askim i hovedentreprise for Østfoldbadet AS.

Eksisterende badeanlegg er utvidet med nytt opplæringsbasseng på 12,5 x 8,5 m med heve- og senkebunn og garderobefasiliteter, samt ny administrasjonsfløy og friskhetssenter i 2. etasje over eksisterende garderober. Samlet utgjør dette ca. 960 kvadratmeter nybygg i tillegg til ombygging av deler av inngangspartiet på det eksisterende anlegget.

Arbeidene er utført i tiltaksklasse 3.