Østre Greverud Idrettshall, Oppegård

Nybygg flerbrukshall i totalentreprise for Oppegård Kommune.

Nybygg av Østre Greverud Flerbrukshall i totalentreprise for Oppegård kommune.

Den nye flerbrukshallen er bygget som en flerbrukshall med hall med spillebane 20x40m, med tilhørende garderobeanlegg dimensjonert for skoleklasser, tribuner, treningsrom og vrimlearealer med kafeteria.

Flerbrukshallen er bygget inntil den eksisterende kunstgressbanen med utvendige tribuner for kamper her.

Flerbrukshallen er bygget med direkte fundamentering, bærekonstruksjon i stål og hulldekker, buet tak med lett-takselementer og yttervegger av prefabrikkerte bindingsverksvegger med kledning av panel. Gulv i hallen er utført som et kombielastisk sportsgulv.

Flerbrukshallen er bygget med passivhus standard som gir skjerpede krav til energibruk og byggetekniske løsninger.