Østsiden Sykehjem, Fredrikstad

Nybygg av sykehjem i Fredrikstad totalentreprise for Fredrikstad kommune.

Nybygg av ny fløy med 48 sykehjemsplasser er byggetrinn 2 i en videreføring av det eksisterende sykehjemmet på samme tomt.

Bygget utføres med fundamentering på peler, bærekonstruksjon i stål og hulldekker og vegger i bindingsverk. Tak bygges i elementer.