Østsiden Sykehjem, Fredrikstad

Nybygg av sykehjem i Fredrikstad totalentreprise for Fredrikstad kommune.

Nybygg av ny fløy med 45 sykehjemsplasser er byggetrinn 2 i en videreføring av det eksisteredende sykehjemmet på samme tomt.

Bygget utføres med fundamentering på peler, bærekonstruksjon i stål og huldekker og vegger i bindingsverk. Tak bygges i elementer.