Parkveien 23, Langhus

Tilbygg av næringslokaler i totalentreprise for ARK Eiendom AS.

Tilbygg av næringslokaler. I prosjektet inngikk riving av eksisterende bygning på tomten, nybygg av næringslokaler inntil eksisterende bygg, samt utomhusarbeider. Bygget er utført med direkte fundamentering og gulv på grunn, med bærekonstruksjoner i stål og hulldekker. Yttervegger med bindingsverk og kledning samt puss og innervegger i stål og gips.