Pellygata 25, Sarpsborg

Nybygg av 24 hybelleiligheter i totalentreprise for Sverdrupsgate 7 AS.

Nybygg av 4 etasjes leilighetsblokk med 24 like enheter oppover i etasjene. Ingen kjeller, plate på mark.