Pumpestasjon Hobøl Vannverk, Hobøl

Pumpestasjon for vannrenseanlegg for Hobøl Vannverk.