Ragn-Sells, Moss

Nybygg av kontor og sorteringshall for Ragn-Sells Moss.