Randem Forretningsbygg, Vestby

Nybygg av 2 forretnings- og kontorbygg i totalentreprise for Olav Breivik Eiendom AS.

Nybygg av 2 forretnings- og kontorbygg. Bygg mot nord får en etasje, mens bygg mot syd får 2 etasjer og byggene skal disponeres av henholdsvis dagligvarekjeden Spar i bygget mot nord og Europris i bygget mot syd. Byggene består i hovedsak av butikkarealer med blant annet kjøkken-/ferskvare-/kjølearealer, lager og mindre kontorarealer. Byggene er fundamentert med sålefundamenter i løsmasser, med gulv på grunn. Bærekonstruksjon består av stål/betongvegger og hulldekker samt takstoler i tre for det ene bygget, mens det andre er oppført med bærekonstruksjon i limtre og takstoler i tre. Yttervegger består av prefabrikerte bindingsverksvegger med kledning av panel. Innervegger er utført i pusset leca, samt stål og gips.