Risil- og Bjørlien Skoler, Vestby

Tilbygg og rehabilitering ved Risil ungdomsskole og Bjørlien barneskole i generalentreprise for Vestby Kommune.

Prosjektet omfattes av Risil Ungdomsskole og Bjørlien barneskole som ligger ved Pepperstad i Vestby kommune og består av 6 nye tilbygg i form av grovgarderober, samt rehabilitering blant annet i form av brannteknisk oppgradering, maling/gulvbelegg, universell utforming/tilpassning, oppgradering av toalettkjerner/lærergarderobe, ventilasjons teknisk oppgradering, fasaderehabilitering og nytt skolekjøkken med mer. Byggeperioden har i dette prosjektet vært konsentrert til perioden 01.10.2009 til 01.02.2010, med tilleggsarbeider pågående frem til medio mars 2010. Det har vært en svært kort byggetid fordi det er et statelig kriterium at tiltaksmidlene må benyttes innen 1. kvartal 2010, noe som har vært en litt spesiell utfordring så vel mht. prosjektering og offentlig anskaffelse, som for utførelsen.