Såner Kirke, Hølen

Nybygg av Såner kirke etter brann i hovedentreprise. Byggherre Vestby Kirkelige Fellesråd.

Nybygg av Såner Kirke med et sidebygg i tilknytning til kirken.

Kirken består av langskip, galleri og våpenhus med kirketårn mens sidebygget har bårefunksjon og er for kirkedrift. Sidebygget er forbundet med kirkebygget med en svalgang. 

Kirken er oppført med stålkonstruksjon på eksisterende grunnmur som er kledt med skallmursvegger av sekkeskurt teglstein både innvendig og utvendig side. Langskipet har hvite sekkeskurte vegger, skifer i gulv, tre og stål i rekkverk og trapper, trespiler i himling og tak mens vindusfelt er utfløt med treprofiler. Kirketårnstaket kledd med zink. Kirketårnet rager ca 20m med et stålspir på ytterligere 20m. Sidebygget er utført med yttervegger av halvsteins teglvanger med sekkeskurt overflate som kirken forøvrig, og med innervegger av gips/panel og med pusset leca i kjeller.