Sjøliesvei, Nesodden - Enebolig

Nybygg enebolig i totalentreprise for Hans Ole Gjerdrum og Ingvill Maus