Sjøskogen Skole - Trinn 1, Ås

Nybygg av trinn 1 ved Sjøskogen skole i generalentreprise for Ås kommune.

Nybygg av trinn 1 ved Sjøskogen skole ved Vinterbro i Ås .

Skolen er utført med fundamentering med pilarer til fjell, en konstruksjon av plasstøpt betong i kjeller og etasjeskiller i huldekker. Yttervegger er av bindingsverk kledt med tegl og tak i trekonstruksjon tekket med takstein, mens innervegger er av betong og stål/gips.