Sjøskogen Skole - Trinn 2, Ås

Nybygg av Trinn 2 ved Sjøskogen skole i generalentreprise for Ås Kommune.

Nybygg av Trinn 2 ved Sjøskogen skole ved Vinterbro i Ås. 

Skolen er utført med fundamentering med pilarer til fjell, en konstruksjon av plass støpt betong i kjeller og etasjeskiller i huldekker. Yttervegger er av bindingsverk kledd med tegl og tak i trekonstruksjon tekket med takstein, mens innervegger er av betong og stål/gips.