Ski Produksjonsservice, Ski

Tilbygg og ombygging for Ski Produksjonsservice AS.