Skiveien 200 - Odlo fabrikker, Oppegård

Nybygg og ombygging av tilsammen 62 leiligheter ved Odlo fabrikker i Oppegård i totalentreprise for Bolig & Eiendomsutvikling AS

Leiligheter og ombygging til 19 leiligheter ved Odlo fabrikker i Oppegård i totalentreprise for Bolig og Eiendomsutvikling AS. Som tilleggsarbeider ble eksisterende kontorlokaler rehabilitert.

Prosjektet omfattet ombygging av eksisterende bygning, tidligere Odlo Fabrikker, til 19 leiligheter med takterrasser, samt oppføring av 2 stk nybygg i 5 etasjer med 42 leiligheter, for Bolig & Eiendomsutvikling AS.

Eksisterende fabrikkbygning fremstår med samme utvendig utseende av bevaringshensyn. Innvendig bygges leiligheter tilpasset eksisterende konstruksjoner.

Eksisterende næringsdel bestående av kontorlokaler ble rehabilitert som tilleggsarbeider, med pusset fasade, ny takstein, og innvendige ombygging.

Nybyggene er ført opp med konstruksjoner av stål og prefabrikkerte betongelementer. Fasader med luftet pussystem og innslag av treverk