Skjeberg Folkehøyskole, Skjeberg

Nybygg i hovedentreprise for Østfold Fylkeskommune.

Tilbygg .

Arbeidene besto av å bygge om, og utvide arealene for kjøkken og kantine. 

Kantinearealet ble utvidet og det ble laget eget spiserom for ansatte. I forbindelse med ombyggingen ble det lagt opp til at det skal bli noe mer egnede fellesarealer, f.eks. TV- rom og aktivitetsarealer. Adkomst og forbindelse mellom 1. etasje og underetasje ble tilrettelagt for bevegelseshemmede.