Skjelfoss Energi, Hobøl

Reetablering av kraftstasjon i hovedentreprise for Skjelfoss Energi AS.

Reetablering av kraftstasjon ved Skjelfoss Energi. Det gamle kraftanlegget fra tidlig på 1900-tallet hadde en effekt på 160 kW, produserte på deler av vannføringen i elven og var i drift frem til 1990-tallet. Det nye kraftanlegget vil ha en effekt på ca 1 TW og vil forsyne Skjelfoss Korn AS som driver mølle-virksomhet ved Hobøl elven med energi, og overskytende blir solgt til markedet. Arbeidene er i hovedsak grunn-, og betongarbeider og omfatter - Reetablering av eksisterende demning, ca 20m lang og 6m høy - Ny rørgate, ca 100m lang utført med glassfiber rør med diameter 1,6m - Nytt turbinhus på ca 100m2