Skjelfoss Psykiatriske Senter, Hobøl

Nybygg av boligpavilijon for Lukasstiftelsen.