Skråtorp Hageby, Råde

Nybygg av 22 leiligheter i totalentreprise for Skråtorp Hageby Borettslag.

Bygningene oppføres med bærekonstruksjoner av tre. Etasjeskillene utføres med  trebjelkelag. Leveres med lydbøyler med to lags gips i himling mot naboleilighet, gulvgips, 25 mm Silencio.

Fasadene bygges opp som isolerte bindingsverksvegger med tre kledning – malt med to strøk. På mindre deler av fasade kan andre materialer benyttes. 

Her kan du lese mer om Skråtorp Hageby.