Sole – Hus 20 -22 - Felt B-7, Vestby

Nybygg av boligblokk med p-kjeller i totalentreprise for Såner Invest AS.

Hersleth Entreprenør AS har i oppdrag som totalentreprenør å gjennomføre feltutbyggingen av Sole i Vestby kommune hvor det er planlagt til sammen 1.408 boenheter som skal bygges over en tidsperiode på 15-20 år. Byggherre er Såner Invest AS.

Sole Allé fremstår som ett homogent boligområde med sammenhengende grøntstrukturer. Området består av en ensartet bebyggelse, med noe variasjoner i fasader, høyder og volumer som gir variasjon samtidig som området har en gjennomgående arkitektonisk sammenheng og kvalitet.

Blokkene vil i hovedsak ha pussede fasader, med innslag av trekledning i felt ved balkonger. Ett luftig trapperom / entrerom med mye lysinnslipp gir en trivelig adkomst til boligene. Det er lagt vekt på kvalitet ved valg av materialer og utførelse. Blokken har parkeringskjeller, med direkte adkomst via trapp eller heis til egen leilighet, i tillegg til parkering på terreng.

Se mer her