Sole - Kjedede Eneboliger - Felt B-10 og B-11, Vestby

Nybygg av 36 stk. Kjedede Eneboliger på Sole i Vestby i totalentreprise for Såner Invest AS

Boligene ligger i et avgrenset område med totalt 36 boenheter med hver sin carport og utebod/sports- bod. To etg. boligene har en størrelse på ca 128,5 m2 og tre etg. boligene har en størrelse på ca 165,5 m2. Inngangspartiet til boligene ligger på bakkeplan i tilknytning til carport. Fasader utføres med liggende og stående trepanel.

Boligene blir utført i samsvar med gjeldende lover og forskrifter TEK 10.

Grunn og fundamenter
Bygningene er fundamentert direkte på fast grunn.

Råbygg
Boligen oppføres med støpt gulv på grunn og med bærende konstruksjoner og etasjeskillere i tre.

Carport og sportsbod
Carport og utebod/sportsbod (uisolert) ligger i tilknyt- ning til hver bolig. Sportsboden er beregnet for lagring av utstyr som brukes ute, f.eks sykler, dekk og sports- utstyr.

Utomhus
Adkomstvei inn til hvert hus leveres gruset. Øvrige uteområder består av naturtomt og tilsådd gressplen. Arealet til terrassen på bakkeplan leveres gruset.

Fellesareal
Felles gjesteparkeringsplasser og felles veier asfalteres.

se mer her