Solhøytunet - Trinn 3, Son

Nybygg av 5 hus med 42 leiligheter i Trinn 3 i totalentreprise for Husjordet AS.

Nybygg av 5 hus med 42 leiligheter i Trinn 3.

Solhøytunet består i alt av 9 hus med til sammen 74 leiligheter, hvorav 4 hus med 32 leiligheter allerede er ferdigstilt. 

Byggetrinn 3 består av boligblokker med 42 tre-og fire roms leiligheter fordelt på 3 blokker over 3 etasjer med 10 leiligheter, 1 blokk over 2 etasjer med 8 leiligheter og 1 blokk over 2 etasjer med 4 leiligheter. 

Bebyggelsen i trinn 3 er tilnærmet lik det som tidligere er bygget på byggetrinn 1 og 2. Boligblokkene med 10 leiligheter består av kjeller og 3 etasjer, hvorav 3. etasje er inntrukket. Alle leiligheter har livsløpsstandard med balkong, heis til kjeller og parkering/bod i kjeller. Blokkene fundamenteres med direkte fundamentering og bærekonstruksjon består av plasstøpt betong i kjeller, gulv på grunn, hulldekker over kjeller og øvrig konstruksjon som bæring for 2 og 3 etasje, etasjeskiller samt takstoler i tre. Yttervegger består av prefabrikerte bindingsverksvegger med kledning av panel. Innervegger er utført i stål og gips.