Son Kulturkirke, Vestby

Nybygg av Son Kulturkirke i totalentreprise for Vestby kirkelige Fellesråd.

Hovedvolumet rommer i 1. etasje kirkerom, torg og peisestue med kjøkken. De to lave sidefløyene rommer sidesaler til kirkerommet. Den lange fløyen mot sydøst rommer toaletter, kontor og grupperom. Over kirkerommet er det etablert et galleri med ekstra sitteplasser, og over deler av peisestuen en mezzanin som er forbundet til galleriet med en bro.

Den trekledde hovedformen løfter seg fra Brevikveien i sydvest mot stigende landskap i nordøst. Organiseringen av hovedvolumet og den lavere tverrstilte fløyen danner hovedatkomsten som leder inn til et indre torg. I tillegg adderes to mindre sidevolumer i puss til hovedvolumet.