Søråsteigen Barnehage, Ås

Riving og nybygg i totalentreprise for Ås Kommune.

Riving og nybygg. 

Barnehagen får 5 avdelinger og tilhørende felles- og personalrom og utvendige lekearealer.

Bygget føres opp med tradisjonell bindingsverk og takstoler av tre med fasader av tegl og saltak med betongkalkstein.