Spydeberg Barneskole, Spydeberg

Tilbygg over 3 etasjer i hovedentreprise for Spydeberg Kommune.

Tilbygg over 3 etasjer. 

Tilbygget inneholder gymsal, grupperom, lager og lærerarbeidsrom. 

Tilbygget fundamenteres på peler og utføres med underetasje i betong og mur, etasjeskillere og bærekonstruksjoner i stål og betongelementer. Innvendige utføres i vegger i mur-tre-stål-gips og yttervegger med ståpende lektekledning og pusset leca.

Prosjektet gjennomføres i form av hovedentreprise med tiltransport av tekniske fag.