Stasjonsveien 19, Rygge

Næringslokaler og leiligheter i generalentreprise for Egil Rødsrud.

Næringslokaler og leiligheter. Huset består av parkering i kjeller, 4 forrettningsdeler i 1 etg. og 8 stk leiligheter i 2-4 etg. Bygget er utført med plasstøpt betong i fundamenter og kjeller, bærekonstruksjon i stål/huldekker og trekonstruksjon i taket. 1 etg har kledning med skifer mens øvrige bindingsverkevegger har panel og tak er tekket med takstein.