Steinerskolen, Moss

Nybygg av skolebygning i generalentreprise for stiftelsen Rudolf Steinerskolen i Moss.

Steinerskolen er et skolebygg i massivstreelementer. 

 Skolebygningen er bygget med peler til fjell, betong gulv og bakvegger i underetasje og med øvrige bærekonstruksjoner og dekker i massivtreelementer. Yttervegger består av massivtreelementer utvendig isolert med trefiber og er kledd med stående kledning. Innervegger utføres i eksponert massivtre.

 Bygget er utføret med bergvarme og automatisk styrt naturlig/termisk ventilasjon.