Støttumveien Barnehage, Vestby

Tilbygg i totalentreprise for Vestby Kommune.

Barnehagen utvider en avdeling med et tilbygg for å tilrettelegge for rullestolbruker, ved ombygging av tilstøtende bygningsmasse og nyoppføring av tilbygg. 

Tilbygget utføres med ringmur i betong og gulv på grunn, med bærende yttervegger av trebindingsverk og selvbærende tretakstoler. Yttervegger er forblendet med liggende kledning og yttertak er tekket med betongtakstein. Innvendig materialbruk er banebelegg på gulv og med fliser i våtrom, mens innvendige vegger utføres i stål/gips/malt strie, med stående brystningspanel. Himlinger består hovedsaklig av gipskledning med akustiske plater. Både vegger og himling innvendig er forsterket med OSB plater under gipskledning.