Surfellingen 2 - Rønning Eiendom AS

2. stk. tilbygg i totalentreprise for Rønning Eiendom AS

Oppføring av 2. stk. tilbygg på eksisterende bygg i Surfellingen 2.

Tilbyggene fundamenteres på såle/ringmur og gulvet støpes som gulv på grunn.

Ståloverbygget utføres med søyler, bjelker og gitterdragere i stål- Veggene utføres med sandwichelementer og stålplater. Taaket utføres som stålplatetak, isoleres og tekkes.