Tårnåsen Skole, Oppegård

Nybygg av Tårnåsen skole etter brann i totalentreprise for Oppegård Kommune.

Nybygg av Tårnåsen skole etter brann. 

Det nye undervisningsbygget er i to etasjer og har en brutto grunnflate på 2360 m2. 

Skolen er planlagt for 700 elever fordelt på 3,5 klasserom pr. klassetrinn med klasserom og muligheter til å åpne mellom 2 klasserom i hvert trinn. 

Plasseringen er der opprinnelig bygg stod og er utformet som et vinkelbygg med fellesfunksjoner og SFO i midten og undervisningsrom i de to fløyene. Gangarealet mellom klasserommene skal i tillegg til at de er korridorer også fungere som arbeidsplass for elevene. Foajeen som går over 2 etasjer kan ses på som byggets hjerte med hovedtrapp, heis og et lite amfi. Mot det eksisterende administrasjonsbygget er nybygget sammenbygd med et mellombygg med ganger, trapper og heis. 

Skolen er bygget som et lavenergibygg og utført med direkte fundamentering og med bærekonstruksjon av stål og hulldekker. Yttervegger er utført i bindingsverk med forblending av i hovedsak sort teglforblending i tillegg til fasadeplater i forskjellige farger. Innvendige vegger av stål og gips.