Tilbygg Hobøl Ungdomsskole

Tilbygg for Hobøl Kommune.