Toyota, Moss

Nybygg av ny bilforretning med verksted for Bauda AS i totalentreprise.

Nybygg av ny bilforretning med verksted for Toyota i totalentreprise. Bygget består av 2 etasjer fordelt på verksted og avdeling for nybilsalg i 1. etasje, samt kontorer og bruktbilsalg med kjørerampe til bilhall i 2. etasje. Bygget har en grunnflate på ca 1 350 m2, mens 2. etasje er på ca 900 m2.

Bygget er fundamentert med såler direkte på grunn, men flytende gulv og øvrige bærekonstruksjoner i stål og huldekker. Yttervegger består av glassfasader, isolerte stålkassetter med utlektet stålpaneler og veggplater, samt betong i kjørerampe til 2. etasje. Innervegger er utført i leca mellom verksted/bilhall, mens øvrige vegger er i stål/gips. Overflate på gulver er fliser i salgshall og i hovedsak epoxy slurry industrigulvbelegg i øvrige lokaler.