Traneveien 20, Drøbak

Ombygging for Frogn Kommune i hovedentreprise, med fremdriftskoordinering av tekniske sideentrepriser.

Ombygging med fremdriftskoordinering av tekniske sideentrepriser. 

Traneveien 20 brukes som avlastningsbolig for barn og unge med psykisk utviklingshemming. 

Eksisterende bygningsmasse er renovert, tilpasset aktivitetsrom og boliger for multihandikappede og tilretteleagt for personale med vekt på universal utforming. 

Arbeider som er utført er rivearbeider på eksisterende bygningsmasse, omgjøring av tak for ventilasjon, ombygginger i de fleste rom, ny overflater i alle rom, nytt kjøkken og innredning, bytting av dører samt utomhusarbeider.