Trøgstadheimen, Trøgstad

Tilbygg ny dementavdeling i hovedentrepprise for Trøgstad Kommune.