Tunveien Hus C, Spydeberg

Nybygg av leiligheter i Spydeberg sentrum i totalentreprise for Tunveien AS.

Prosjektet omfatter totalt 57 leiligheter fordelt på tre byggetrinn. Hus A ble ferdigstilt sommer 2019 og hus B vår 2020. Siste byggetrinn (hus C) med 19 leiligheter har antatt byggestart vinter 2021 med forventet ferdigstillelse sommer 2022.

Byggene fundamenteres med peler til fjell. Parkeringsarealer utføres med støpte betongvegger i kombinasjon med stålsøyler og dragere, og øvrige bærekonstruksjoner utføres i stålkonstruksjoner og betongelementer. Fasader utføres i kombinasjon med mur/tegl og tre.