Vestby Kirke, Vestby

Rehabilitering for Vestby Kirkelige Fellesråd.