Vestby Rådhus, Vestby

Tilbygg nye kontorlokaler i totalentreprise for Vestby Kommune.