Vestbyhagen 8 mannsbolig, Vestby

Nybygg av 8 mannsboliger på Randem i Vestby i totalentreprise for Husjordet AS