Vestbyhagen Eneboliger Trinn Bb4, Vestby

Nybygg av eneboliger i totalentreprise for Husjordet AS