Næring

Skjelfoss Energi, Hobøl

Reetablering av kraftstasjon i hovedentreprise for Skjelfoss Energi AS.

Se prosjekt