Varna Skog

Vårt ønske om å bygge 1000 nye boliger for "unge eldre" på Våk i Våler kommune er omtalt i Moss Avis. 20.10.2016.

Les mer